GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů bych vás ráda upozornila, že jste zároveň těmi, jejichž osobní údaje zpracovávám a zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Jako osoba samostatně výdělečně činná (IČ 04099753, sídlem V Roštinách 118, 251 01 Světice), provozuji tento web www.katerinabukovska.cz a jsem tedy i správcem osobních údajů, které mi poskytujete.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to za účelem vyřízení vašeho dotazu prostřednictvím webového formuláře. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení a email.

Tyto informace uchovávám v elektronické podobě na dobu neurčitou nebo dokud neodvoláte váš souhlas.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: katerina.bukovska@partners.cz.